Dirijat lastari

Dirijat lastari: lucrarea se executa in 2-3 etape in functie de soi la lastarii ce depasesc in inaltime distanta dintre sarmele spalierului, dar nu mai mare de 40-50 cm. Lastarii sunt introdusi printre sarme si sunt legati cei care nu pot fi introdusi intre sarme, fiind repartizati uniform, orientati cu varful in sus. Lastarii se introduce si se leaga lejer pentru a inlesni fotosinteza si aerisirea

Comments are closed.